Main Page Sitemap

Archeon korting blijdorp

Er zijn veel activiteiten die het extra leuk maken. Let op: Introductiekaarten zijn alleen geldig in combinatie met een abonnementsbezoek! Hou dit goed in de gaten, want een


Read more

Korting verhuurdersheffing rvo

Dit heet de verhuurderheffing. Meer informatie over de verhuurdersbijdrage, de verhuurdersbijdrage aan de Huurcommissie is iets anders dan de verhuurderheffing. Wel werd dus besloten de verhuurderheffing op te


Read more

Review sauna beemster

Vanaf hier vliegt u naar Phnom Penh, waar uw chauffeur al op u staat te wachten om u naar uw hotel te brengen. Uitgebreid bezoek aan het Angkor


Read more

Korting fosfaatrechten 2018


korting fosfaatrechten 2018

een fosfaatoverschot van 20 tot 50 kilo per hectare, moeten bij uitbreiding van de melkveestapel voor een kwart van de extra fosfaatproductie extra grond verwerven. Echter, mocht Nederland geen derogatie krijgen gaat de wet niet door. Ook kunnen ze hun fosfaatproductie drukken door minder vee te houden of door een verbeterde fosfaatefficintie. Verder zullen bedrijven met een beperkt fosfaatoverschot beperkt worden gekort, totdat ze grondgebonden zijn.

Kortingscode elektronicatekoop.nl
Www zoweg nl kortingscode zoweg.nl
Zalando black friday kortingscode
Rains korting

Een melkveehouder kan in de KringloopWijzer gegevens invoeren en aan de hand van rekenregels kan bijvoorbeeld de fosfaatexcretie worden berekend. De KringloopWijzer berekent de P-, N-, en C-stromen op een melkveebedrijf en eventuele verliezen. Het gemiddeld aantal gehouden stuks melkvee op wordt als peildatum gebruikt. Daarom zullen melkveehouders naar rato fosfaatrechten moeten inleveren. Aan de hand van de KringloopWijzer kan een melkveehouder aantonen dat zijn vee minder fosfaat produceert dan forfaitair bepaald, waardoor er eventueel minder fosfaatrechten nodig zijn of dat hij meer vee kan houden binnen zijn fosfaatrechten. Meststoffenwet geldt als basis voor de forfaitaire fosfaatexcretienorm. De verwachting is dat het fosfaatrechtenstelsel nu per in werking treedt. De Europese Commissie heeft echter voorlopig een stokje voor de plannen gestoken, omdat met het Nederlands voorgestelde rechtenstelsel sprake zou zijn van verboden staatssteun. Deze korting op fosfaatrechten geldt dus voor alle melkveebedrijven, los van de afroming bij verhandelen. Het alternatief is de aankoop van fosfaatrechten. Er bestaan al varkensrechten en pluimveerechten, het zal niet mogelijk zijn om de dierrechten uit deze sectoren, om te wisselen voor fosfaatrechten voor melkvee. In dit kader raden we boeren en bestuurders dan ook aan er alles aan te doen om de derogatie te behouden.korting fosfaatrechten 2018

Dit is een reactie op een eerdere uitspraak van minister Schouten.
Schouten zegt dat er momenteel een teveel aan fosfaatrechten is, het nogmaals toepassen van een generieke korting is daarmee nog niet uit beeld.
Vanaf is het stelsel van fosfaatrechten voor melkvee in werking.
Doel van dit stelsel is om te zorgen dat de fosfaatproductie onder het fosfaatplafond komt.


Sitemap